Lid worden Inloggen
start Over COPD vzw Wat is COPD? Tips Getuigenissen Kalender Donaties Contact    

Definitie Symptomen Oorzaak Diagnose
COPD komt nooit alleen Behandeling    


COPD KOMT NOOIT ALLEEN

COPD is een chronische longziekte die ook belangrijke negatieve weerslag heeft op andere lichaamsfuncties en organen. De ziektes die samen voorkomen met COPD worden in vaktermen 'comorbiditeit' genoemd. Deze aandoeningen komen meer frequent voor bij COPD omdat ze dikwijls dezelfde risicofactoren kennen maar ook omdat we vermoeden dat de ontsteking in de longen bij COPD kan overspringen naar andere organen. Gemeenschappelijke risicofactoren zijn roken, ongezonde voeding, fysieke inactiviteit en leeftijd. Deze geassocieerde aandoeningen bepalen in belangrijke mate het ziekteverloop mee en liggen dikwijls mee aan de basis van de symptomen.

Belangrijk is dat uw arts voldoende aandacht besteed aan deze aandoeningen, er actief naar op zoek gaat en zo nodig deze ook behandeld. De ziektes die frequent samen voorkomen met COPD zijn sterk uiteenlopend. Het is bekend dat patiŽnten met COPD een groter risico hebben op het krijgen van hart -en vaataandoeningen, botontkalking (osteoporose), spierzwakte, suikerziekte (diabetes), longkanker en depressie.


Hart- en vaataandoeningen
Hoge bloeddruk, hartinfarct, hartfalen en perifeer vaatlijden zijn zeer frequent. Ze vormen bovendien de belangrijkste doodsoorzaak bij COPD en moeten dus steeds worden uitgesloten en behandeld. Dit betekent dat er naast de klassieke medicatie voor de adem, ook medicatie voor het hart en bloeddruk dient te worden ingenomen.

Botontkalking - osteoporose
Osteoporose wordt klassiek vastgesteld bij vrouwen in de menopauze maar is ook veel frequenter bij mannen en vrouwen met COPD. Roken, inactiviteit, leeftijd, vitamine D tekort en herhaaldelijk cortisone gebruik zijn de belangrijkste risicofactoren. Osteoporose geeft geen klachten maar verhoogd het risico op ernstige breuken (heup, wervel of rib) die gepaard gaan met veel pijn en belangrijk verlies van de functionaliteit. Osteoporose kan behandeld worden met medicatie.

Spierzwakte
Spierzwakte bij COPD is het gevolg van verlies aan spiermassa samen met lokale spierdysfunctie. Belangrijke factoren die spierzwakte veroorzaken zijn ongecontroleerd gewichtsverlies en fysieke inactiviteit. Spierkracht bepaalt in sterke mate uw inspanningsvermogen en ook uw klachten van kortademigheid. Met training kan de spierkracht meestal hersteld worden en verminderen ook de klachten.

Suikerziekte - type II diabetes
Diabetes komt meer voor bij COPD en wordt vooral aangetroffen bij patiŽnten met overgewicht. Ook herhaaldelijk gebruik van cortisone is dikwijls een oorzaak en kan verantwoordelijk zijn voor ernstige metabole ontregeling. Naast dieetmaatregelen kunnen medicatie en eventueel injecties met insuline noodzakelijk zijn.

Longkanker
Longkanker komt vooral voor bij rokers maar kan ook niet-rokers treffen. Personen met COPD hebben bovendien extra risico om longkanker te ontwikkelen. Kanker is naast cardiovasculair lijden en respiratoir falen, de belangrijkste doodsoorzaak bij patiŽnten met COPD. Detectie in een vroegtijdig stadium geeft de beste behandeling zodat een regelmatige longfoto zeker is aangewezen.

Depressie
Angst en depressie komt veel voor bij COPD, vooral bij personen met ernstige ziekte en herhaalde opnames. Meestal zijn ze het gevolg van aanhoudende kortademigheid, onvoldoende functionaliteit, sociaal isolement en angst voor de toekomst. Deze klachten worden dikwijls verborgen. Ze kenbaar maken, is echter de eerste stap in de behandeling. Zo ernstig en oncontroleerbaar, kan specifieke medicatie worden opgestart.
© COPD vzw 2022        naar onze Facebook paigna      Privacybeleid